Agrowczasy u Bogusi
Agrowczasy u Bogusi

atrakcje w okolicy

Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Gmina: Wojciechów
Adres: 24-204 Wojciechów
Kontakt: 81/517 72 10 p.Urszula Mirosław

--------------------------------------------------

Nazwa: MUZEUM KOWALSTWA 
Opis skrócony: Muzeum składa się z trzech częsci
1. Stara kuźnia
2. Kowalstwo użytkowe
3. Współczesnie kowalstwo ludowe

--------------------------------------------------

Koszt uczestnictwa: Bilet normalny 2,50, zł, bilet ulgowy 2,00 zł


Opis: Muzeum Kowalstwa zajmuje najwyższą kondygnację szesnastowiecznej Wieży Ariańskiej. Zostało ono założone w 1993 roku przez Wiesława Czernieca - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Zgromadzone w nim prace kowalskie ukazują zmienność i zróżnicowanie form regionalnych w naszym kraju. Ilustrują wysiłek twórczy konkretnych kowali, noszą im właściwe cechy warsztatowe, zdobnicze.


Kuźnia przed laty była miejscem gdzie powstawały ozdobne przedmioty użytkowe, w których piękno i funkcja tworzyły praktyczną całość. Ozdoba podkreślała znaczenie przedmiotu, uczyła szacunku dla dzieła rąk ludzkich. Zdobione przedmioty stawały się dumą zarówno twórcy jak i użytkownika. Dziesiątki lat twórczej pracy wiejskich kuźni doprowadziły wiele warsztatów do mistrzostwa w swojej specjalizacji. Powstały kuźnie znane z kutych wozów, z produkcji narzędzi rolniczych, z okuć związanych z architekturą, z mistrzowskiego podkuwania koni.

 
W dobie, gdy kowalstwo, szczególnie użytkowe, zanika a funkcjonujące kuźnie wypełnione są nowoczesnymi urządzeniami, nasze Muzeum staje się jedynym miejscem gdzie można zobaczyć stary miech kowalski, ręczną wiertarkę, wasąg czy drewniane brony. Pobyt w Muzeum, to lekcja historii rzemiosła polskiego, jego przeobrażeń, zanikających tradycji.

 

Muzeum składa się z trzech części: Pierwsza to wystrój starej kuźni, z miechem kowalskim, paleniskiem, kowadłem i wieloma narzędziami wykorzystywanymi w zmaganiach z twardym i niewdzięcznym żelazem. W drugiej części zebrane są przedmioty, które kowal niegdyś wykonywał na potrzeby rolnictwa: motyki, topory, stary wóz, drewniane brony itp. Trzecia część to wystawa współczesnych wyrobów artystycznych wykonywanych tradycyjnymi technikami kowalskimi z zachowaniem cech regionu z jakiego dany kowal pochodzi.

 

 

 

Powrót