Agrowczasy u Bogusi
Agrowczasy u Bogusi

atrakcje w okolicy

Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Gmina: Wojciechów
Adres: 24-204 Wojciechów 9
Kontakt: tel./fax: (0-81) 517-72-10, 517-76-22, e-mail: gok@agroturystyka.pl

------------------------------------------------------------------------

Nazwa: Wieża Ariańska 
Opis skrócony: Obiekt otwarty dla zwiedzających: od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00 - 17.00, niedziela (maj - wrzesień) 10.00 - 16.00

------------------------------------------------------------------------

Opis: Oryginalna murowana budowla zwana obecnie 'Wieżą ariańską' została wzniesiona w latach 1520-1530 przez ówczesnych właścicieli Wojciechowa - Pileckich. Był to nowoczesny jak na owe czasy, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, z obszerną zewnętrzną klatką schodową, dużymi, zdobionymi otworami okiennymi i trzonem kominowym. Spiętrzone wysokie mury zapewniały właścicielowi bezpieczeństwo i podkreślały jego prestiż społeczny. W latach 1550-1598 mieścił się tu zbór kalwiński. Wieża pełniła funkcję mieszkalną do końca XVI w. Następnie była wykorzystywana do celów gospodarczych (magazyn zbożowy, spichlerz). Zaniedbaną i zniszczoną wieżę przekazano w 1910 roku Towarzystwu Opieki Nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. W latach 1972-1974 odrestaurowano budynek i przekazano na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. W 1993 r. powstało w Wieży Ariańskiej Muzeum Kowalstwa, Wieża ta to pozostałość dużego założenia obronnego, ujętego w czworobok fortyfikacji ziemnych, z których zachowały się tylko fosy. Z dawnej fortalicji pozostały jeszcze resztki obwałowań ziemnych i muru ze strzelnicami z XVII w.

 

 

Powrót